architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - projekt domu 27a architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - projekt domu 27b architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - projekt domu 27c

DOM W WIŚLINCE

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Wiślinka ul. Wałowa

Powierzchnia: 247 m2

Stadium: projekt koncepcyjny

Data: 2016