architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - hotel HEL 18a architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - hotel HEL 18b architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - hotel HEL 18c architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - hotel HEL 18d

Inwestor:

Lokalizacja:

Powierzchnia:

Stadium:

Data: