architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - projekt domu 26a architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - projekt domu 26b architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - projekt domu 26c architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - projekt domu 26d

DOM W GDAŃSKU KIEŁPINIE

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: gdańsk kiełpino ul. lipuska

Powierzchnia: 364 m2

Stadium: projekt koncepcyjny

Data: 2016

Architekt: Marek Twardowski