architekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - przedszkole 05garchitekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - przedszkole 05harchitekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - przedszkole 05iarchitekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - przedszkole 05jarchitekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - przedszkole 05earchitekt Marek Twardowski - ARCHITONIKA - przedszkole 05f

PRZEDSZKOLE - BAJKOWY DOMEK

Inwestor: BAJKOWY DOMEK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Lokalizacja: GDAŃSK

Powierzchnia: 690 m2

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 2012

Architekt: Marek Twardowski

Przedszkole posiada pięć sal oddziałowych przeznaczonych dla dwudziestu dwóch dzieci każda, zorgani- zowanych na dwóch kondygnacja. Wyposażone jest w zaplecze biurowe i pełne zaplecze kuchenne. Sale zostały doświetlone dużymi oknami z drzwiami balkonowymi umożliwiającymi bezpośrednie wyjście na przestronny plac zabaw. Przedszkole posiada swój parking dla pracowników i gości.